Valuta instellen: Mijn rekening (0) Artikel
WORD NU EEN LORD OF LADY

Algemene verkoopvoorwaarden

ACHTERGROND: Deze overeenkomst is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Scottish Highlands Limited. Uw instemming om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij uw eerste gebruik van de website. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website. Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld als een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard. Uw bestelling vormt een contractueel aanbod en onze aanvaarding van dat aanbod wordt geacht plaats te vinden op het moment dat wij u een e-mail sturen waarin wordt aangegeven dat uw bestelling is uitgevoerd en naar u onderweg is.


1.Definities en interpretatie

In deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

“Account” betekent gezamenlijk de persoonlijke informatie, betalingsinformatie en inloggegevens die door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot betaalde inhoud en/of enig communicatiesysteem op de website;
“Vervoerder” betekent elke derde partij die verantwoordelijk is voor het transporteren van gekochte Goederen van onze Locaties naar klanten;
“Inhoud” betekent alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van deze website;
“Goederen” betekent alle producten die Scottish Highlands Limited adverteert en/of beschikbaar stelt voor verkoop via deze website;
“Scottish Highlands Limited” is een bedrijf geregistreerd in Guernsey, nummer 69292.
“Service” betekent gezamenlijk alle online faciliteiten, tools, services of informatie die Highland Titles nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de website;
“Betalingsinformatie” betekent alle details die nodig zijn voor de aankoop van goederen van deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, creditcard-/betaalkaartnummers, bankrekeningnummers en sorteercodes;
“Aankoopinformatie” betekent gezamenlijk alle bestellingen, facturen, verzendnota’s, ontvangstbewijzen of iets dergelijks die in gedrukte of elektronische vorm kunnen zijn;
“Locatie” betekent onze vestiging(en) gevestigd op Suite 2, 29-31 High Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 2JX.;
“Systeem” betekent elke online communicatie-infrastructuur die Highland Titles nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, prikborden, livechatfaciliteiten en e-maillinks;
“Gebruiker” betekent elke derde partij die toegang heeft tot de website en niet in dienst is van ons en handelt in de uitoefening van hun dienstverband;
“Website” betekent de website die u momenteel gebruikt (www.highlandtitles.com) en eventuele subdomeinen van deze site (bijv. orders.highlandtitles.com), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden.


2. Personen onder de 18

Personen onder de 18 jaar mogen deze website alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Betalingsinformatie moet worden verstrekt door of met toestemming van een volwassene.


3. Zakelijke klanten

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op klanten die Goederen kopen in het kader van het zakendoen.


4. Internationale klanten

Als goederen worden besteld van buiten het baljuwschap van Guernsey, kunnen invoerrechten en belastingen worden geheven zodra uw goederen hun bestemming hebben bereikt. Highland Titles is niet verantwoordelijk voor deze kosten en we verbinden ons ertoe in dit verband geen berekeningen of schattingen te maken. Als u internationaal koopt, wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw lokale douaneautoriteiten voor meer informatie over kosten en procedures. Als koper van de Goederen bent u ook de geregistreerde importeur en dient u er als zodanig voor te zorgen dat uw aankoop volledig in overeenstemming is met de wetten van het land waarin de Goederen worden geïmporteerd. Houd er rekening mee dat goederen bij aankomst in de haven voor douanedoeleinden kunnen worden geïnspecteerd en dat Little Landowners Ltd niet kan garanderen dat de verpakking van uw goederen vrij is van tekenen van geknoei.


5. Intellectuele eigendom

Behoudens de uitzonderingen in artikel 6 van deze algemene voorwaarden, is alle inhoud op de website, tenzij geüpload door gebruikers, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsclips, videoclips, gegevens compilaties, paginalay-out, onderliggende code en software zijn eigendom van Scottish Highlands Limited, onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derden. Door de website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijk materiaal wordt beschermd door toepasselijke Britse en internationale intellectuele eigendoms- en andere wetten. U mag materiaal van de website niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op een andere manier hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen van Little Landowners Ltd.


6. Intellectuele eigendom van derden

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, behoren alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot copyright en handelsmerken, in productafbeeldingen en -beschrijvingen toe aan de fabrikanten of distributeurs van dergelijke producten die van toepassing kunnen zijn. U mag dergelijk materiaal niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op een andere manier hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen van de relevante fabrikant of leverancier.


7. Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder de controle van Highland Titles OU of die van onze gelieerde ondernemingen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen elke aansprakelijkheid af voor elke vorm van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Het opnemen van een link naar een andere site op deze website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die er de controle over hebben.


8. Links naar deze website

Degenen die een link naar deze website op andere sites willen plaatsen, mogen dit alleen doen naar de startpagina van de site www.highlandtitles.com zonder voorafgaande toestemming. Voor deeplinking (d.w.z. links naar specifieke pagina’s binnen de site) is de uitdrukkelijke toestemming van Highland Titles vereist. Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail op [email protected]


9. Gebruik van communicatiefaciliteiten

9.1 Wanneer u een systeem op deze website gebruikt, dient u dit te doen in overeenstemming met de volgende regels:

9.1.1 U mag geen obscene of vulgaire taal gebruiken;

9.1.2 U mag geen Inhoud indienen die onwettig of anderszins verwerpelijk is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Inhoud die beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, leeftijdsgebonden, seksistisch of racistisch is;

9.1.3 U mag geen Inhoud indienen die bedoeld is om geweld te promoten of aan te zetten;

9.1.4 Het wordt aangeraden dat inzendingen worden gedaan in de Engelse, Franse, Duitse of Nederlandse taal, aangezien we mogelijk niet in staat zijn te reageren op vragen die in andere talen zijn ingediend;

9.1.5 De ​​manier waarop u uzelf identificeert, mag deze gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetgeving niet schenden;

9.1.6 U mag zich niet voordoen als andere mensen, met name werknemers en vertegenwoordigers van Highland Titles Limited, Scottish Highlands Limited of onze gelieerde ondernemingen; en

9.1.7 U mag ons systeem niet gebruiken voor ongeoorloofde massacommunicatie zoals “spam” of “junkmail”.

9.2 U erkent dat Little Landowners Ltd zich het recht voorbehoudt om alle communicatie die aan ons wordt gedaan of ons systeem gebruikt, te controleren.


10. Accounts

10.1 Om goederen te kopen op deze website en om gebruik te maken van enkele van de andere faciliteiten, moet u een account aanmaken dat bepaalde persoonlijke details en betalingsinformatie zal bevatten die kan variëren op basis van uw gebruik van de website, aangezien we mogelijk geen betaling nodig hebben informatie totdat u een aankoop wilt doen. Door deze website te blijven gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

10.1.1 alle informatie die u indient, is nauwkeurig en waarheidsgetrouw;
10.1.2 u toestemming heeft om betalingsinformatie in te dienen waar toestemming vereist kan zijn; en
10.1.3 u zult deze informatie nauwkeurig en up-to-date houden. Uw creatie van een Account is een verdere bevestiging van uw vertegenwoordiging en garantie.

10.2 Het wordt aanbevolen dat u uw accountgegevens, met name uw gebruikersnaam en wachtwoord, niet deelt. Highland Titles aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die ontstaan ​​als gevolg van het delen van uw accountgegevens door u. Als u een gedeelde computer gebruikt, is het raadzaam uw accountgegevens niet op te slaan in uw internetbrowser

10.3 Als u reden hebt om aan te nemen dat uw accountgegevens zonder toestemming door een ander zijn verkregen, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen om uw account op te schorten en eventuele ongeoorloofde aankopen te annuleren. Houd er rekening mee dat aankopen alleen kunnen worden geannuleerd totdat ze zijn verzonden. In het geval dat een ongeautoriseerde aankoop wordt verzonden voordat u ons op de hoogte stelt van de ongeoorloofde aard van de aankoop, aanvaardt Highland Titles geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid en dient u contact op te nemen met de vervoerder die wordt beschreven in de aankoopinformatie.

10.4 Bij het kiezen van uw gebruikersnaam bent u verplicht zich te houden aan de voorwaarden die hierboven in Clausule 9 zijn uiteengezet. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot opschorting en/of verwijdering van uw account.


11. Beëindiging en opzegging

11.1 Ofwel Highland Titles ofwel u kunt uw account beëindigen. Als we uw account beëindigen, kunt u per e-mail op de hoogte worden gesteld en kan een verklaring voor de beëindiging worden gegeven. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om uw account zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

11.2 Als we uw account beëindigen, worden alle lopende of lopende aankopen op uw account geannuleerd en niet verzonden.

11.3 We behouden ons het recht voor om aankopen zonder opgaaf van redenen te annuleren, om welke reden dan ook, voorafgaand aan de verwerking van de betaling en verzending.

11.4 Als aankopen om welke reden dan ook vóór verzending worden geannuleerd, krijgt u alle betaalde bedragen met betrekking tot die aankopen terug.

11.5 Als u uw account beëindigt, worden alle niet-verzonden aankopen geannuleerd en krijgt u alle betaalde bedragen met betrekking tot die aankopen terug.


12. Betalingen

Wij verzamelen geen betalingsgegevens. Betalingen worden gedaan via externe gespecialiseerde betalingsverwerkingsbedrijven: Paypal en Checkout.com.


13. Goederen, prijzen en beschikbaarheid

13.1 Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat alle grafische weergaven en beschrijvingen van goederen die beschikbaar zijn bij Highland Titles overeenkomen met de werkelijke goederen, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen van deze beschrijvingen. Dit sluit onze aansprakelijkheid voor fouten als gevolg van nalatigheid van onze kant niet uit en heeft alleen betrekking op variaties van de juiste Goederen, niet op verschillende Goederen. Raadpleeg artikel 14.1 voor onjuiste Goederen.

13.2 Indien van toepassing, kan van u worden verlangd dat u de vereiste maat, het model, de kleur of de hoeveelheid van de Goederen die u koopt, selecteert of specificeert welke gravure u erop wenst.

13.3 Wij verklaren of garanderen niet dat dergelijke Goederen beschikbaar zullen zijn. Voorraadindicaties worden op de website gegeven, maar deze houden mogelijk geen rekening met verkopen die hebben plaatsgevonden tijdens uw bezoek aan de website.

13.4 Alle prijsinformatie op de Website is correct op het moment van online gaan. Highland Titles behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd en indien nodig prijzen te wijzigen en speciale aanbiedingen te wijzigen of te verwijderen. Alle prijsinformatie wordt van tijd tot tijd herzien en bijgewerkt.

13.5 In het geval dat prijzen worden gewijzigd tijdens de periode tussen het plaatsen van een bestelling voor Goederen en Highland Titles die die bestelling verwerkt en de betaling in ontvangst nemen, wordt er contact met u opgenomen voordat uw bestelling wordt verwerkt met details over de nieuwe prijs;


14. Levering

14.1 Highland Titles zal u per e-mail op de hoogte stellen wanneer uw goederen naar u moeten worden verzonden.

14.2 Highland Titles ontvangt binnen 10 werkdagen na levering geen bericht van u over eventuele problemen met de Goederen, u wordt geacht de Goederen in goede orde en zonder problemen te hebben ontvangen.


15. Retourbeleid
Highland Titles streeft ernaar om altijd hoogwaardige goederen te leveren die foutloos en onbeschadigd zijn. Het kan echter voorkomen dat goederen moeten worden geretourneerd. Retourzendingen vallen onder deze Algemene Voorwaarden en ons Retourbeleid.

15.1 Als u Goederen ontvangt die niet overeenkomen met de door u bestelde goederen, dient u binnen 30 dagen contact met ons op te nemen om een ​​afspraak te maken om deze te retourneren, tenzij ze vergezeld gaan van een toelichting waarin de wijzigingen worden beschreven, de redenen voor de wijzigingen worden vermeld en uw opties worden uiteengezet. Highland Titles is niet verantwoordelijk voor het betalen van verzendkosten. U krijgt de mogelijkheid om de Goederen te laten vervangen door de bestelde Goederen (indien beschikbaar) of om te worden terugbetaald via de betalingsmethode die u heeft gebruikt bij de aankoop van de Goederen. Restituties en vervangingen zullen worden uitgegeven na ontvangst van de geretourneerde Goederen.

15.2 Als de door u gekochte goederen gebreken vertonen wanneer ze bij u worden afgeleverd, dient u binnen 30 dagen contact op te nemen met Highland Titles om een ​​afspraak te maken om ze te retourneren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het betalen van verzendkosten. Goederen moeten worden geretourneerd in hun originele staat met alle verpakking en documentatie. Na ontvangst van de geretourneerde Goederen, wordt de prijs van de Goederen, zoals door u betaald, aan u terugbetaald via de betalingsmethode die u heeft gebruikt bij de aankoop van de Goederen.

15.3 Als de Goederen tijdens het transport zijn beschadigd en de schade is duidelijk bij levering, dient u dergelijke schade binnen 10 dagen aan Highland Titles te melden en ervoor te zorgen dat ze worden geretourneerd. Highland Titles is niet verantwoordelijk voor het betalen van verzendkosten. Na ontvangst van de geretourneerde Goederen, wordt de prijs van de Goederen, zoals door u betaald, aan u terugbetaald via de betalingsmethode die u heeft gebruikt bij de aankoop van de Goederen.

15.4 Als de Goederen zijn verzonden of u hebben bereikt, maar u bent van gedachten veranderd, stuur ze dan binnen 10 dagen na ontvangst terug naar Highland Titles. Goederen kunnen om deze reden alleen worden geretourneerd als hun verpakking ongeopend blijft en de Goederen als nieuw kunnen worden doorverkocht zonder extra werk van Highland Titles. U bent verantwoordelijk voor het betalen van verzendkosten als Goederen om deze reden worden geretourneerd.

15.5 Als u om een ​​van de bovenstaande redenen Goederen aan Highland Titles wilt retourneren, neem dan contact met ons op via de gegevens op deze website om de juiste regelingen te treffen.

15.6 Highland Titles behoudt zich het recht voor om discretie te betrachten met betrekking tot retourzendingen onder deze Algemene voorwaarden. Factoren waarmee rekening kan worden gehouden bij de uitoefening van deze discretie omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

15.6.1 Elk gebruik of genot dat u mogelijk al hebt gehad van de Goederen;
15.6.2 Alle kenmerken van de Goederen waardoor ze snel kunnen bederven of vervallen;
15.6.3 Het feit dat de Goederen bestaan ​​uit audio- of video-opnamen of gepersonaliseerde goederen of dat de verpakking is geopend;
15.6.4 Eventuele kortingen die mogelijk deel hebben uitgemaakt van de aankoopprijs van de Goederen om een ​​gebrek aan kwaliteit te weerspiegelen dat op het moment van aankoop aan de Klant bekend is gemaakt. Een dergelijke discretie mag alleen worden uitgeoefend binnen de grenzen van de wet.

15.7 Eventuele percelen maken deel uit van een natuurgebied en worden beheerd als onderdeel van het natuurgebied. Invasieve soorten zoals Rhododendron ponticum kunnen worden verwijderd. U mag uw perceel gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de ruimtelijke ordeningswetten. Onopvallende gedenktekens in natuurlijke materialen zijn welkom. Vlaggen en niet-biologisch afbreekbare materialen zullen tijdens de jaarlijkse schoonmaak worden verwijderd ten voordele van iedereen.


16. Privacy
Het gebruik van de website wordt ook beheerst door ons privacybeleid dat door middel van deze verwijzing in deze algemene voorwaarden is opgenomen.


17. Disclaimers

17.1 Highland Titles garandeert of verklaart niet dat de website aan uw eisen zal voldoen, van bevredigende kwaliteit zal zijn, geschikt zal zijn voor een bepaald doel, geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, compatibel is met alle systemen, dat het veilig zal zijn en dat alle verstrekte informatie nauwkeurig zal zijn. We garanderen geen specifieke resultaten van het gebruik van onze Services.

17.2 Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld als advies en er mag niet op de inhoud van deze website worden vertrouwd bij het nemen van beslissingen of het nemen van enige actie. 16.3 Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld als een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard.


18. Wijzigingen in de Dienst en deze Algemene Voorwaarden

Highland Titles behoudt zich het recht voor om de website, de inhoud of deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent gebonden aan alle wijzigingen in de Algemene voorwaarden vanaf de eerste keer dat u de website gebruikt na de wijzigingen. Als we wettelijk verplicht zijn om wijzigingen aan te brengen in de Algemene voorwaarden met betrekking tot de verkoop van Goederen, zijn deze wijzigingen automatisch van toepassing op alle bestellingen die momenteel in behandeling zijn, naast bestellingen die u in de toekomst plaatst.


19. Beschikbaarheid van de website

De Service wordt geleverd “zoals deze is” en op een “zoals beschikbaar”-basis. Wij geven geen garantie dat de Dienst vrij zal zijn van gebreken en/of fouten. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet bieden wij geen garanties (expliciet of impliciet) van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit. Highland Titles aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoringen, hostapparatuurstoringen, communicatienetwerkstoringen, stroomstoringen, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogshandelingen of juridische beperkingen en censuur.


20. Beperking van aansprakelijkheid

20.1 Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, aanvaardt Highland Titles geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte verlies of schade, voorzien of anderszins, inclusief enige indirecte, gevolg-, speciale of voorbeeldige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of enige informatie die daarop staat. . Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat zij de website en de inhoud ervan op eigen risico gebruiken.

20.2 Niets in deze Algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Highland Titles uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude van de kant van Highland Titles

20.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Highland Titles uit of beperkt deze voor enig direct of indirect verlies of schade die voortvloeit uit de onjuiste levering van Goederen of uit het vertrouwen op onjuiste informatie op de website.

20.4 Hoewel er alles aan is gedaan om ervoor te zorgen dat deze algemene voorwaarden strikt voldoen aan de relevante bepalingen van het Engelse recht met betrekking tot contracten, moet die voorwaarde worden geacht te zijn gescheiden van deze algemene voorwaarden en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. Deze voorwaarde is alleen van toepassing binnen rechtsgebieden waar een bepaalde voorwaarde onwettig is.


21. Geen vrijstelling

In het geval dat een partij bij deze Algemene voorwaarden geen enkel recht of rechtsmiddel uitoefent dat hierin is vervat, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.


22. Vorige Algemene voorwaarden

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en eventuele eerdere versies daarvan, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.


23. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen / mededelingen zullen aan ons worden gedaan, hetzij per post naar ons pand (zie adres hierboven) of per e-mail naar [email protected] Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen 3 dagen na verzending indien verzonden per eersteklas post, de dag van verzending als de e-mail volledig is ontvangen op een werkdag en op de volgende werkdag als de e-mail in een weekend of op een feestdag wordt verzonden.


24. Koekjes

Als u onze website bezoekt terwijl uw persoonlijke browserinstellingen zijn geconfigureerd om cookies te accepteren, betekent dit voor ons dat u instemt met ons gebruik van cookies zoals hier beschreven.


25. Recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen u en Highland Titles worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Guernsey. Highland Titles en u stemt ermee in u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Guernsey.


26. Kadaster

Door een souvenirperceel van Highland Titles te kopen, stemt u ermee in dat wij uw gegevens bewaren in ons beveiligde souvenirkadaster. Standaard zullen we uw titel, naam en perceelnummer weergeven op een versie van dit register die toegankelijk is voor onze klanten. U kunt zich hiervoor op elk moment afmelden door contact met ons op te nemen of door de optie in het inloggedeelte van uw leden uit te schakelen.